KOULUTUS

Nykyinen työelämä on ikuista oppimista. Erityisesti viestinnässä vaaditaan kaikilta jatkuvasti uusiutuvaa viestinnän erityyppistä teknistä osaamista.
Meillä on pitkä kokemus visuaaliseen viestintään kuuluvien asioiden koulutuksesta

Julkishallinnon puolella opetus- ja koulutusasiakkainamme on ollut useita alan oppilaitoksia, niin Tampereen yliopiston kuvajournalisteja kuin täydennyskoulutuksen puolella jo ammatissa toimivia. Yksityisellä sektorilla olemme kouluttaneet sekä aikakauslehdissä että uutislehdissä.

Koulutus räätälöidään aina asiakas- ja tarvekohtaisesti. Tavoitteenamme on saada koulutuettavamme oivaltamaan aina kunkin opetusaiheen keskeiset ja viestinnällisesti merkittävät teemat.

Koulutus- ja opetusalueitamme ovat mm.:
• aikakauslehtitaitto
• uutislehtitaitto, tabloid ja broadsheet
• esitesuunnittelu ja esitetaitto
• kirjataitto
• vuosikertomustaitto
• logosuunnittelu
• yritysgrafiikka
• lomake
• käyntikortti
• PowerPoint-esitys
• esitysslide