Työnohjaus

  • Duplicate Column
  • Add Column
  • Remove Column
  • Duplicate Widget
  • Remove Widget
Olemme tehneet työnohjausta asiakkaillemme jo yli kaksikymmentä vuotta. Asiakkainamme on ollut sekä julkisen että yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä.
Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työnohjaus on työn, työyhteisön ja oman työn kokemusten ja tunteiden tarkastelua. Työnohjaus myös vapauttaa ohjattavan käyttöön sitä energiaa, mikä on sitoutunut erilaisiin ongelmiin, sekä keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin.
Työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työskentely lähtee aina ohjattavien tarpeista. Työnohjaaja on ohjattavia varten. Tarjoamme työnohjausta yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjaukseen tavoitteet perustuvat työnohjaukseen osallistuvien tarpeisiin ja ne märitellään työnohjausryhmän ensimmäisessä tapaamisessa. Työnohjaus kesto on aina tapauskohtainen. Yleensä työnohjaus kestää puolesta vuodesta kahteen vuotta.

Pirjo Kiiskilä, työnohjaaja ( STOry ), psykologi ( PSM ), Psykoterapeutti ( Valvira ), pari-ja perheterapeutti ( Kela ), työyhteisövalmentaja, couch

Www.Suomentyonohjaajat.Fi | www.psykoterapia-tampere.fi | www.parisuhdeterapiatampere.fi