TYÖNOHJAUS


Olemme tehneet työnohjausta asiakkaillemme jo yli kaksikymmentä vuotta. Asiakkainamme on ollut sekä julkisen että yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä.
• työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä.
• työnohjaus on työn, työyhteisön ja oman työn kokemusten ja tunteiden tarkastelua.
• työnohjaus myös vapauttaa ohjattavan käyttöön sitä energiaa, mikä on sitoutunut erilaisiin ongelmiin, sekä keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin.
• työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.
• työskentely lähtee aina ohjattavien tarpeista. Työnohjaaja on ohjattavia varten.
• tarjoamme työnohjausta yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.
• työnohjaukseen tavoitteet perustuvat työnohjaukseen osallistuvien tarpeisiin ja ne määritellään työnohjausryhmän ensimmäisessä tapaamisessa.
• työnohjaus kesto on aina tapauskohtainen. Yleensä työnohjaus kestää puolesta vuodesta kahteen vuotta.

Pirjo Kiiskilä

• työnohjaaja ( STOry )
• psykologi ( PSM )
• psykoterapeutti ( Valvira )
• pari-ja perheterapeutti ( Kela )
• työyhteisövalmentaja
• couch

www.suomentyonohjaajat.fi
www.psykoterapia-tampere.fi
www.parisuhdeterapiatampere.fi